HARA centras

Meditacija

Garsai gali gydyti?


„Mantra" - sanskrito kalbos žodis, kurį būtų galima versti kaip „proto įrankį". Dar mantros apibūdinamos kaip „jėgos žodžiai". Kokia tai jėga ir kaip mums ja pasinaudoti?

 

Neringa Jagelavičiūtė
„Mantra" - sanskrito kalbos žodis, kurį būtų galima versti kaip „proto įrankį". Dar mantros apibūdinamos kaip „jėgos žodžiai" (1). Kokia tai jėga ir kaip mums ja pasinaudoti?
Visų pirma, mantra yra tam tikra garso išraiška. O garsas nėra toks paprastas dalykas, kaip gali pasirodyti. Garsas - tai vibracija, dažnis. Fizikos mokslas teigia, kad materialų pasaulį sudaro skirtingų vibracijų objektai. Žmogus, augalas, saulės šviesa - visa tai yra tam tikri dažniai. Ir Biblijoje, ir kituose šventraščiuose (pavyzdžiui, Vedose) rašoma, kad pasaulis sukurtas garsu: „Pradžioje buvo žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas." (Jn 1-1) (2).
Tikslingai naudojamas garsas padeda keisti sąmonės būseną ir gali padėti subalansuoti skirtingas mūsų asmenybės dalis: kūną, protą, dvasią ir emocijas. Kaip interviu teigia Jonathan Goldman, ilgametis garso poveikio tyrinėtojas ir praktikuotojas, nė vienoje tradicijoje ir kultūroje neapsieinama be giedojimo praktikos: krikščionybė, judaizmas, islamas, induizmas, budizmas, šamanizmas ir taip toliau - kiekviena iš šių tradicijų naudoja vienokią ar kitokią maldą arba Dievo vardo kartojimą (3). Garso reikšmė žmogaus dvasingumo ugdyme akivaizdi. Belieka atsakyti į kitą klausimą: kodėl? Kuo garsas yra ypatingas?
Atsakymui tikriausiai neužtektų visos knygos, bet vėl pacituosiu tą patį Jonathan Goldman: įrodyta, kad giedojimas suderina kairįjį ir dešinį smegenų pusrutulius, paskatina smegenų aprūpinimą deguonimi, normalizuoja širdies ritmą, kraujo spaudimą ir padeda sukelti ramiųjų smegenų bangų veiklą. Taigi ir tam tikrų giesmių klausymasis turi didžiulę naudą mūsų organizmui (4). Turint omeny, kad žmogus - sudėtinga sistema, o jo kūnas - tik viena iš šios sistemos dalių, ir kad visos asmenybės dalys yra tiesiogiai susiję, galima prieiti prie paprastos išvados. Tai, kas naudinga kūnui, naudinga ir protui, emocijoms, dvasiai. Kaip ir byloja sena patarlė, „sveikame kūne - sveika siela".
Kaip matome, visos galimybės čia pat, visos priemonės - kuo paprasčiausios. Kodėl neišbandžius, ar iš tiesų genialumas slypi paprastume?

 

1. Goldman, Jonathan. Gydomieji garsai, p. 169
2. Ten pat, p.51
3. Mantras, An Interview with Jonathan Goldman by Vandana Mohata, prieiga per internetą:
http://healingsounds.com/articles/mantra.asp

4. Ten pat