HARA centras

Naujienos


2012 05 22 10:00 iki 18:00

INDIVIDUALIOS VOICINGO SESIJOS su Pratibha de Stoppani

Individualių sesijų metu jums bus suteikta galimybė išsamiau ir individualiau patyrinėti beiprasiskverbti į savo balso slėpinius; sujungti jį su įvairialypiais savo jausmais ir vidinėmis erdvėmisbe jokio vertinimo ar neigimo.Voicingas taip pat jums padės suprasti ir išbandyti, kaip jūsų asmenybė įtakoja jūsų žiniosperteikimą. Iš čia jūs išmoksite patekti anapus savo asmenybės apribojimų ir tai, kas anksčiaubuvo suvaržymai perkeisti į praturtinantį išraiškos lygmenį tiek žinios perteikėjui, tiek ir priėmėjui.Dainuojantis balsas - tai nuostabus įrankis, kuris gydo jūsų gilias žaizdas, tyrinėja ir išreiškia jūsųpaslėptas realybes bei atveria širdį. Tokiu būdu jūs susigrąžinsite savo Esminės Prigimties skonį.