HARA centras

Naujienos


2024 06 20 10:00 iki 2025 05 25 17:00

10-TIES INDIVIDUALIŲ SESIJŲ “VIDINIO PAAUGLIO GYDYMAS” PROCESO MOKYMAI su Svarup Manuela Disegni (Italija) 2024-2025

“Vidinio paauglio gydymas” - tai dešimties individualių sesijų procesas (200 val. mokymai). Tai yra visiškai naujas būdas darbui su sužeistumais bei didžiuliu energetiniu potencialu, kuris paauglystės metu kiekviename iš mūsų pažadina seksualumą ir tikrųjų siekių viziją.

Šiuose mokymuose jūs būsite vedamas bei išmoksite lydėti kitus

10 sesijų kelionėje. Atgaline tvarka pereisite per skirtingus paauglystės procesus, tyrinėdami seksualumo ir tikrųjų siekių vizijos aspektus.

 

Darbas su sąlygotumais, aistra ir troškimais.


– Jūs galėsite pajusti gilesnį ryšį su skirtingomis savo vidinio pasaulio dalimis: Suaugusiuoju, Paaugliu ir Vaiku.

– Išmoksite girdėti ir suprasti, ko nori ar ko reikia kiekvienai iš šių dalių jūsų dabartiniame gyvenime.

– Iš naujo atrasite esminį vidinio paauglio troškimą ir aistrą.

– Tyrinėsite to meto šeimos dinamiką ir sąlygotumus, išbaigdami tai, kas buvo neišsakyta, ir judėsite tolyn.

– Transformuosite gėdą ir kerštą į aistrą ir kūrybingumą.

– Mokysitės natūraliai ir lengvai būti su savo seksualine energija.

– Patirsite abi sveikos seksualinės energijos sroves: raudoną į išorę nukreiptą aistrą, ir auksinį priimantį bei maitinantį sensualumą.

– Gydysite bei atrasite naujus resursus draugiškame ryšyje su tos pačios lyties atstovais.

– Tyrinėsite susitikimą su priešinga lytimi bei draugišką ir ekstatinį to susitikimo potencialą.

– Tyrinėsite vyro ir moters susitikimą savo viduje.

– Mokysitės meditacijos ir kvėpavimo technikų, leidžiančių laisvai tekėti energijai savo kūnuose.

 

Pagrindinės šiame procese naudojamos technikos:

●       VEDAMOS VIDINĖS KELIONĖS,

●       GEŠTALTO METODAI,

●       EMOCIJŲ PALEIDIMAS,

●       MEDITACIJOS,

●       KVĖPAVIMO TECHNIKOS,

●       REGRESINĖS KELIONĖS.

 

 

 

MOKYMAI

 

Šie mokymai skirti tiek giluminiam savęs paties patyrimui, tiek darbui su žmonėmis:

● Specialistams, kurie mokinasi ar jau dirba psichologais, psichoterapeutais, konsultantais, koučeriais ir nori įgyti darbo su paauglyste, vidiniu paaugliu unikalių įgūdžių.

● Žmonėms, kurie nori padaryti didelį šuolį savo asmeniniam augime per savo paauglystės sužeistumų, susijusių su seksualumu ir tikrųjų siekių vizija, gydymą.

Jei jūs norėsite taikyti šį metodą darbe su klientais, tuomet jūs turėsite praeiti individualias supervizijas, kurių metu mokysitės per patirtį ir gausite konstruktyvų atgalinį ryšį.

 

 

Birželio 20-24, 2024. 5 dienos kaimo turizmo sodyboje

I dalis,

1 sesija. SUSITIKIMAS SU VIDINIU PAAUGLIU

2 sesija. ESMINIO TROŠKIMO BEI AISTROS SUSIGRĄŽINIMAS

3 sesija. VIDINIO PAAUGLIO PALAIKYMAS

 

Jūs tyrinėsite paauglystėje iš tėvų perimtus sąlygotumus ir išmoksite atpažinti, kaip jūsų paaugliški  impulsai sukūrė paslėptą keršto jausmą prieš jūsų tėvus, o kartais ir prieš save patį.

Kaip suaugusysis jūs pamatysite kokia buvo to meto jūsų šeimos dinamika tarp jūsų tėvų ir jūsų kaip paauglio.

●  Kaip paauglys jūs būsite palaikomas, kad galėtumėte atrasti jumyse slypintį keršto jausmą, kuris blokuoja meilę ir seksualinę aistrą.

●   Jums bus suteikta galimybė per kūną ir emocijas išreikšti tai, ko negalėjote išreikšti tuo metu.

Jūs išmoksite atpažinti ir užmegzti ryšį su skirtingomis savo vidinio pasaulio dalimis:

●   Vidiniu vaiku, kuris atstovauja tyrumą ir žaismingumą mumyse.

●   Vidiniu paaugliu, kuris atstovauja seksualinę energiją ir tikrųjų siekių viziją mumyse.

● Vidiniu suaugusiuoju, kuris gali realizuoti vidinio vaiko ir paauglio kokybes dabartiniame momente.

●  Jūs vėl atrasite pamirštus troškimus ir pajusite aistrą, kurią jautėte būdamas paaugliu. Visa tai jūs patirsite kaip suaugęs, su jūsų turima branda ir išmintimi.

 

 

Rugsėjo 25-29, 2024. 5 dienos kaimo turizmo sodyboje

II dalis,

4 sesija. KERŠTAS IR TRANSFORMACIJA

 

Jūs būsite vedamas per savidestruktyvus ir sustingusio paauglio mirtį bei jo atgimimą natūraliu ir sensualiu paaugliu.

●    Kaip suaugusysis jūs būsite vedamas tam, kad suprastumėte ir pajaustumėte empatiją jūsų, kaip paauglio, pasipriešinimams ir kančioms.

●  Kaip paauglys jūs atrasite naujus resursus, suvokę, kas yra sveiki įkvėpimo šaltiniai jūsų kelyje.

 

5 sesija. GĖDOS GYDYMAS

 

●  Tuomet jūs būsite vedamas ir išmoksite taikyti meditacijos techniką, tam, kad absorbuotumėte ir išgydytumėte savęs atstūmimą ar prievartą, kurią būdamas paaugliu patyrėte iš kitų ar naudojote prieš save patį.

● Kaip suaugusysis išmoksite suprasti savo kūno kalbą, priimdami į širdį patirto skausmo prisiminimus ir širdyje transformuodami juos į gydymą.

●   Kaip paauglys jūs išmoksite geriau atpažinti, kas maitina ir suteikia energijos jūsų kūnui, o kas jį žaloja ir sukelia šoką.

●   Jūs patirsite natūralaus paauglio atgimimo šviežumą jumyse;

 

6 sesija. RYŠIO SU TA PAČIA LYTIMI GYDYMAS

Jūs būsite vedami ir išmoksite lydėti kitus tiesioginiame patyrime apie sveiką ir mylintį ryšį su tos pačios lyties žmonėmis.

Jūs išgydysite paauglystės žaizdas, kurias jums padarė, ar kurias jūs padarėte savo bendraamžiams.

●  Jūs išmoksite ir patirsite pasimaitinimą ir atsipalaidavimą kuris ateina iš buvimo ryšyje su ta pačia lytimi, tam, kad galėtumėte jaustis įsišaknijęs savame kūne ir palaikomas savo tapatybėje.

●  Jūs būsite išmokytas, kaip energija cirkuliuoja jūsų vyriškame/moteriškame kūne ir atpažinsite, kurie tos pačios lyties žmonės gali jus įkvėpti.

 

Lapkričio 9-10, 2024. 2 dienos ONLINE

III dalis,

7 sesija. VIDINIO PAAUGLIO SEKSUALINĖS ENERGIJOS BALANSAVIMAS

 

●   Jūs būsite išmokytas  patirti dvi priešingas energijos sroves: viena yra aistringa ir teka į išorę, o kita – sensuali ir teka į vidų. Tokiu būdu patirsite subalansuotą seksualinę energiją. Šios dvi energijos kiekviename iš mūsų sukuria vyrą ar moterį.

 

Vasario 5-9, 2025.   5 dienos kaimo turizmo sodyboje

IV dalis,

8 sesija. VYRO IR MOTERS SUSITIKIMAS IŠORĖJE

 

Jūs turėsite galimybę išgydyti senas emocines ir seksualines žaizdas, patirtas iš priešingos lyties. Taip pat suprasite savo paties atsakomybės dalį tų žaizdų atsiradime ir judėsite link draugiškumo, žaismingumo ir atvirumo santykyje su priešinga lytimi.

 

Jūs tyrinėsite dėkingumą už tą laiką, kurį praleidote su savo buvusiais partneriais, ir suprasite, kokie yra jūsų norai bei poreikiai su priešinga lytimi šiame jūsų gyvenimo etape.

 

9 sesija.  VIDINIO VYRO IR VIDINĖS MOTERS SUSITIKIMAS

 

Jūs tyrinėsite ir vesite susitikimą tarp vyriškos ir moteriškos, aktyvios ir priimančios dalių jumyse. Jūs patirsite naujus savęs ir savo kūno išbaigtumo pojučius.

●   Jūs išmoksite atpažinti vyrišką ir moterišką energijas savyje.

●   Jūs išmoksite tarpininkauti ir sujungti šias dvi dalis savo gyvenime, veiksme bei meditacijoje.

 

Gegužės 21-25, 2025. 5 dienos kaimo turizmo sodyboje

V dalis, 10 sesija ir daugiau

10 sesija.  VISŲ VIDINIŲ DALIŲ INTEGRACIJA

 

●  Jūs išmoksite su dėkingumu ir pasimėgavimu priimti bei vystyti šį naują ryšį, kuris išaugo sesijų metu, tarp jūsų skirtingų dalių: suaugusiojo, vaiko ir naujojo paauglio.

●  Jūs išmoksite realizuoti šį naują visuminiškumo pojūtį savo gyvenime, savo santykiuose ir savo kelyje.

 

SESIJŲ VEDIMO PROCESO TOBULINIMAS PER APSIKEITIMĄ IR ATGALINĮ RYŠĮ

 

Ši dalis yra skirta praktikai, dalinimuisi apie savo individualų procesą, sesijų apsikeitimui  bei klausimams ir atsakymams.

Atviru formatu mes kartu judėsime su:

●    Viskuo, kas iškyla jūsų individualiame procese;

●  Klausimai ir atsakymai apie darbą su klientais, tiek bendrai, tiek taikant dešimties sesijų techniką.

●   Mokysitės vedimo meno, kuris reiškia judėjimą su klientu iš jo perspektyvos, įtraukiant tai, ką jis jaučia sąmoningai, tuo pačiu sukuriant saugią ir sąmoningą erdvę tam, kad iškelti suvokimą to, kas glūdi kliento pasąmonėje.

 

Supervizijos

Dar viena svarbi mokymų dalis yra supervizijos. Jos yra privalomos tiems, kurie norės dirbti su klientais ir būti sertifikuojami.

Po keturių dalių jūs turėsite neatlygintinai praktikuotis su trimis klientais. Jums reikės trumpai aprašyti visas penkias klientams pravestas sesijas, tada Svarup suteiks jums tris online supervizijas – po vieną kiekvieno kliento atvejui.

Tai bus jūsų ir Svarup bendras aptarimas bei  įvertinimas, kokios yra jūsų darbo stipriosios pusės bei jūsų darbui būdingos savybės ir kuriuos dalykus jums reikėtų labiau išvystyti bei geriau suprasti.

Taip pat bus skirtas laikas klausimams ir atsakymams apie jūsų atliktą darbą.

Tuomet, kai praeisite 6-10 dalis ir neatlygintinai pravesite po likusias penkias sesijas tiems patiems trims klientams, vėl turėsite būti supervizuojami.

Vėlgi, šios supervizijos bus skirtos tam, kad geriau suprastumėte savo darbą ir kartu nuspręstumėte, ar jūs esate pasiruošęs vesti “Vidinio paauglio gydymo” proceso dešimt individualių sesijų klientams už pinigus, ar jums dar reikia papildomų supervizijų.


 

 

Praktinė informacija

•  Mokymai vyks gyvai ir online, viso trukmė – 220 val. mokymų ir mažiausiai 20val. savarankiško apsikeitimo sesijomis tarp mokymų.

• Kiekvienoje mokymų dalyje jūs pasinersite į interaktyvų patyrimą grupėje, porose bei individualiai.

• Jūs gausite visų 6 dalių metodinę medžiagą.

• Mokymų pabaigoje, pabaigę supervizijas, jūs galėsite būti sertifikuotas kaip 10-ties individualių sesijų “Vidinio paauglio gydymas” proceso vedėjas. Jei bus būtina, tuomet bus galima turėti daugiau supervizijų.

• Mokymai vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių.

Kviečiame prisijungti į 10-ties individualių sesijų “Vidinio paauglio gydymas” proceso mokymus.

Programa prasideda 2024 m. Birželio 20 d.

Informacija ir registracija:

Aidas@hara.lt      mob.+370 68512622

haraamiya@gmail.com (anglų kalba) mob. +370 68381991

 

 

 

Svarup Disegni (Italija)

Pabaigusi Filosofijos studijas Romos universitete, kelerius metus bendradarbiavo bei mokėsi pas perversmą psichiatrijoje padariusį škotų kilmės psichiatrą R. D. Laing, kur vadovavo vienai iš jo gydomųjų bendruomenių Londone.

Ji turi daugiau nei 30 metų darbo patirties su vaikystės, paauglystės bei seksualumo sąlygotumais, taip pat yra Darbo su Esme (Essence) mokytoja.

1999 m. kartu su savo vyru Premartha de Koning sukūrė mokyklą “Twice Born School”. Ilgametė patirtis taikant Arthur Janov, Bert Hellinger, Ošo, John Bradshaw, Faisal Muqquaddam, Wilhelm Reich ir Fritz Perls.

Drauge jie parašė knygas „Twice Born” ir "The Little Buddha and the Cosmos".

 

 

 

 

 

Kovo 12-13, 2022

2 dienos online

I dalis – 1 sesija. SUSITIKIMAS SU VIDINIU PAAUGLIU.

2 sesija

ESMINIO TROŠKIMO BEI AISTROS SUSIGRĄŽINIMAS

Jūs išmoksite atpažinti ir užmegzti ryšį su skirtingomis savo vidinio pasaulio dalimis:

Vidiniu vaiku, kuris atstovauja tyrumą ir žaismingumą mumyse.

Vidiniu paaugliu, kuris atstovauja seksualinę energiją ir tikrųjų siekių viziją mumyse.

Vidiniu suaugusiuoju, kuris gali realizuoti vidinio vaiko ir paauglio kokybes dabartiniame momente.

Jūs vėl atrasite pamirštus troškimus ir pajusite aistrą, kurią jautėte būdamas paaugliu. Visa tai jūs patirsite kaip suaugęs, su jūsų turima branda ir išmintimi.

Balandžio 9-10, 2022

2 dienos online

II dalis, 3 sesija

VIDINIO PAAUGLIO PALAIKYMAS

Jūs tyrinėsite paauglystėje iš tėvų perimtus sąlygotumus ir išmoksite atpažinti, kaip jūsų paaugliški impulsai sukūrė paslėptą keršto jausmą prieš jūsų tėvus, o kartais ir prieš save patį.

Kaip suaugusysis jūs pamatysite kokia buvo to meto jūsų šeimos dinamika tarp jūsų tėvų ir jūsų kaip paauglio.

Kaip paauglys jūs būsite palaikomas, kad galėtumėte atrasti jumyse slypintį keršto jausmą, kuris blokuoja meilę ir seksualinę aistrą.

Jums bus suteikta galimybė per kūną ir emocijas išreikšti tai, ko negalėjote išreikšti tuo metu.

Gegužės 21-22, 2022

2 dienos online

III dalis, 4 sesija

KERŠTAS IR TRANSFORMACIJA

Jūs būsite vedamas per savidestruktyvus ir sustingusio paauglio mirtį bei jo atgimimą natūraliu ir sensualiu paaugliu.

Kaip suaugusysis jūs būsite vedamas tam, kad suprastumėte ir pajaustumėte empatiją jūsų, kaip paauglio, pasipriešinimams ir kančioms.

Kaip paauglys jūs atrasite naujus resursus, suvokę, kas yra sveiki įkvėpimo šaltiniai jūsų kelyje.

5 sesija

GĖDOS GYDYMAS

Tuomet jūs būsite vedamas ir išmoksite taikyti meditacijos techniką, tam, kad absorbuotumėte ir išgydytumėte savęs atstūmimą ar prievartą, kurią būdamas paaugliu patyrėte iš kitų ar naudojote prieš save patį.

Kaip suaugusysis išmoksite suprasti savo kūno kalbą, priimdami į širdį patirto skausmo prisiminimus ir širdyje transformuodami juos į gydymą.

Kaip paauglys jūs išmoksite geriau atpažinti, kas maitina ir suteikia energijos jūsų kūnui, o kas jį žaloja ir sukelia šoką.

Jūs patirsite natūralaus paauglio atgimimo šviežumą jumyse;

Birželio 22-26, 2022

5 dienos kaimo turizmo sodyboje

IV dalis, 6 sesija

RYŠIO SU TA PAČIA LYTIMI GYDYMAS

Jūs būsite vedami ir išmoksite lydėti kitus tiesioginiame patyrime apie sveiką ir mylintį ryšį su tos pačios lyties žmonėmis.

Jūs išgydysite paauglystės žaizdas, kurias jums padarė, ar kurias jūs padarėte savo bendraamžiams.

Jūs išmoksite ir patirsite pasimaitinimą ir atsipalaidavimą kuris ateina iš buvimo ryšyje su ta pačia lytimi, tam, kad galėtumėte jaustis įsišaknijęs savame kūne ir palaikomas savo tapatybėje.

Jūs būsite išmokytas, kaip energija cirkuliuoja jūsų vyriškame/moteriškame kūne ir atpažinsite, kurie tos pačios lyties žmonės gali jus įkvėpti.

7 sesija

VIDINIO PAAUGLIO SEKSUALINĖS ENERGIJOS BALANSAVIMAS

Jūs būsite išmokytas patirti dvi priešingas energijos sroves: viena yra aistringa ir teka į išorę, o kita – sensuali ir teka į vidų. Tokiu būdu patirsite subalansuotą seksualinę energiją. Šios dvi energijos kiekviename iš mūsų sukuria vyrą ar moterį.

Rugsėjo 28-Spalio 2, 2022       5 dienos kaimo turizmo sodyboje

V dalis, 8 sesija

VYRO IR MOTERS SUSITIKIMAS IŠORĖJE

Jūs turėsite galimybę išgydyti senas emocines ir seksualines žaizdas, patirtas iš priešingos lyties. Taip pat suprasite savo paties atsakomybės dalį tų žaizdų atsiradime ir judėsite link draugiškumo, žaismingumo ir atvirumo santykyje su priešinga lytimi.

Jūs tyrinėsite dėkingumą už tą laiką, kurį praleidote su savo buvusiais partneriais, ir suprasite, kokie yra jūsų norai bei poreikiai su priešinga lytimi šiame jūsų gyvenimo etape.

9 sesija

VIDINIO VYRO IR VIDINĖS MOTERS SUSITIKIMAS

Jūs tyrinėsite ir vesite susitikimą tarp vyriškos ir moteriškos, aktyvios ir priimančios dalių jumyse. Jūs patirsite naujus savęs ir savo kūno išbaigtumo pojučius.

Jūs išmoksite atpažinti vyrišką ir moterišką energijas savyje.

Jūs išmoksite tarpininkauti ir sujungti šias dvi dalis savo gyvenime, veiksme bei meditacijoje.

Sausio 26-29, 2023

4 dienos kaimo turizmo sodyboje

VI dalis, 10 sesija ir daugiau

VISŲ VIDINIŲ DALIŲ INTEGRACIJA

Jūs išmoksite su dėkingumu ir pasimėgavimu priimti bei vystyti šį naują ryšį, kuris išaugo sesijų metu, tarp jūsų skirtingų dalių: suaugusiojo, vaiko ir naujojo paauglio.

Jūs išmoksite realizuoti šį naują visuminiškumo pojūtį savo gyvenime, savo santykiuose ir savo kelyje.

SESIJŲ VEDIMO PROCESO TOBULINIMAS PER APSIKEITIMĄ IR ATGALINĮ RYŠĮ

Ši dalis yra skirta praktikai, dalinimuisi apie savo individualų procesą, sesijų apsikeitimui bei klausimams ir atsakymams.

Atviru formatu mes kartu judėsime su:

Viskuo, kas iškyla jūsų individualiame procese;

Klausimai ir atsakymai apie darbą su klientais, tiek bendrai, tiek taikant dešimties sesijų techniką.

Mokysitės vedimo meno, kuris reiškia judėjimą su klientu iš jo perspektyvos, įtraukiant tai, ką jis jaučia sąmoningai, tuo pačiu sukuriant saugią ir sąmoningą erdvę tam, kad iškelti suvokimą to, kas glūdi kliento pasąmonėje.

Svarup