HARA centras

Naujienos


2023 03 18 10:00 iki 2024 03 10 16:00

10-TIES INDIVIDUALIŲ SESIJŲ DARBO SU VAIKYSTĖS SĄLYGOTUMAIS PROCESO MOKYMAI 2023-2024 su Svarup Manuela Disegni (Italija)

 

Tai yra unikalus darbas su vidiniu vaiku. Jis moko jus suprasti, transformuoti ir gydyti vaikystės žaizdas bei sąlygotumus.

Šiose mokymuose jūs būsite vedamas bei išmoksite lydėti kitus 10 sesijų kelionėje laiku. Atgaline tvarka pereisite per kiekvieną vaikystės vystymosi etapą.

Jūs būsite mokomi:

  • kaip kiekvieno vaikystės vystymosi etapo metu tam tikra esminė savasties kokybė (jėga, iniciatyva, pasitikėjimas ir kt.) savo potencialia  forma iškyla;
  • kaip dėl kokių nors problemų ji būna nuslopinama ar iškreipiama;
  • kokiu būdu šios neišspręstos problemos veikia jūsų  kaip suaugusiojo gebėjimą pilnai gyventi ir mėgautis savo gyvenimu.

Tiek teoriškai, tiek per patyrimą jūs išmoksite kiekvienam vaikystės vystymosi etapui skirtas technikas, kad galėtumėte:

  • atsekti atitinkamo laikotarpio problemas;
  • gydyti tuo metu patirtas žaizdas;
  • transformuoti energiją, kuri tuo metu buvo užblokuota ir iš jos susigrąžinti gyvenimą praturtinančias kokybes;

Šie mokymai skirti tiek giluminiam savęs paties patyrimui, tiek darbui su žmonėmis:

  • Specialistams, kurie mokinasi ar jau dirba  psichologais, psichoterapeutais, konsultantais, koučeriais ir nori įgyti darbo su vaikyste, vidiniu vaiku unikalių įgudžių .
  • Žmonėms, kurie nori padaryti didelį šuolį savo asmeniniam augime per savo vaikystės gydymą.

Jei jūs norėsite taikyti 10 darbo su vaikystės sąlygotumais sesijų darbe su klientais, tuomet jūs turėsite praeiti individualias supervizijas, kurių metu mokysitės per patirtį ir gausite konstruktyvų atgalinį ryšį.

 

 

I dalis. Kovo 18-19 d. ONLINE

1 sesija. Suaugusiojo ir Vaiko susitikimas

 

Jūs išmoksite atpažinti ir susijungti su skirtingomis savo vidinio pasaulio dalimis:

Vaiku, kuris atstovauja jūsų neišspręstas emocijas, o taip pat jūsų energiją ir natūralias savasties kokybes;

Suaugusiu, kuris geba naviguoti pasaulyje ir turi aiškų suvokimą, kaip gyventi tokį gyvenimą, kokį jūs sąmoningai apsisprendėte sukurti;

Vidiniais (internalizuotais) tėvais, kurie yra visuma žinučių, perduotų jums tiesiogiai ar netiesiogiai ir tai, ką jūs vaikystėje absorbavote iš savo tėvų pasąmonės.

Pirmiausia kaip Suaugęs jūs būsite vedamas ir išmoksite lydėti kitus regresinėje kelionėje laiku.

Jos metu susitiksite su savo praeities tėvais bei suvoksite, kaip jų buvimas tebeveikia jūsų gyvenime iki šiol. Taip pat susitiksite ir užmegsite gilų ryšį su savimi-vaiku.

 

II dalis. Balandžio 15-16 d. ONLINE

2 sesija. Uždangos nuo superego pakėlimas – internalizuoti tėvų balsai

 

Sužinosite daugiau apie superego (tėvų balsų) poveikį jums, kaip vaikui.

Kaip Suaugęs būsite pakviestas įkūnyti tuos balsus, tapti jais, juos išveikti, išreikšti ir įsisąmoninti jų poveikį.

Kaip Vaikas galėsite patirti, kaip giliai šie balsai įsišaknijo jūsų sąmonėje ir privertė atsijungti nuo gyvybiškai svarbių jūsų esybės dalių.

Čia bus daugiausiai naudojama Geštalt metodologija.

 

III dalis. Gegužės 13-14 d. ONLINE

3 sesija. Natūralus vaikas ir jo rolės tėvams

Sužinosite apie vaidmenis, kuriuos atliekame būdami vaikais savo šeimoje, siekdami padaryti tėvus laimingus ir užpildyti bet kokią tuštumą, kurią jie galėjo jausti savo gyvenime.

Kaip Suaugęs būsite pakviestas atpažinti ir įvertinti natūralias savasties kokybes, su kuriomis gimėte.

Kaip Vaikas, jūs atpažinsite, kokiu būdu stresas ir pastangos prisitaikyti, pakeitė natūralų dalijimąsi tomis savasties kokybėmis. Taip pat kaip Vaikas išmoksite vėl žydėti bei dalintis jomis, pasijusite matomas ir vertinamas toks, koks esate iš tiesų.

Čia bus naudojamos Geštalt ir Darbo su Esme (Essence) metodologijos.

 

 

 

 

IV dalis, Birželio 7-11 d. GYVAI

4 sesija + 5 sesija

4 sesija. Sensualus vaikas

 

 

Sužinosite apie natūralią sensualumo, smalsumo ir aistros tėkmę, amžiaus tarpsnyje tarp 3 ir 6 metų.

Kaip Suaugęs atpažinsite, kur jūsų kūne šių savasties kokybių srautas yra užblokuotas ir sulaikytas.

Kaip Vaikas jūs būsite palaikomas, kad leistumėte šioms savasties kokybėms tekėti per jūsų kūną.

Čia bus naudojamas Neo-Reichian darbo su kūnu metodologija.

 

5 sesija. Kuriame sveikas ribas vaikui

Šiame segmente mes tyrinėsime ribų temą visuose jų aspektuose: fiziniu, emociniu, psichiniu ir dvasiniu aspektais bei tai, kaip jos vystosi maždaug nuo 1-1/2 iki 3 metų amžiaus.

Kaip Suaugęs jūs giliau suvoksite, kokiu būdu vaikystėje jūsų ribos buvo pažeistos.

Kaip Vaikas jūs atgausite savo asmeninės erdvės pojūtį ir džiaugsmą laisvai judėti saugioje teritorijoje.

Čia mes naudosime darbo su energijomis metodologiją.

 

 

 

 

V dalis. Spalio 14-15d. ONLINE

Darbas su emocijomis.
Pasiruošimas sesijoms 6+7.

Šiame segmente mes susipažinsime su kūdykių ir vaikų emociniu pasauliu, jo ištakomis, kokybėmis.

Mes mokinsimės atpažinti skirtingus jausmus kylančius mumyse ir klientuose bei, kaip palaikyti  kliento pozityvių ar negatyvių emocijų  jautimą ir išreiškimą.

 

VI dalis. Lapkričio 22-26d. GYVAI

6 ir 7 sesijos. Vaiko neišreikštų emocijų paleidimas ir transformavimas

 

Šios dvi sesijos yra skirtos santykio su vidiniais Tėvais išbaigimui.

Kaip Suaugęs atstovausite ir išsisakysite  už savo vidinį Vaiką, leisite savo kūnui išlaisvinti bet kokias praeityje neišspręstas neigiamas emocijas, kurios vis dar verčia jus būti reaktyviais (reaguoti per jautriai arba nusijautrinti) dabartiniame gyvenime.

Kaip Vaikas jūs nusimesite naštą ir pasijusite pasirengę priimti tikrąsias dovanas, kurias jums davė jūsų tėvai.

Čia bus naudojamos emocijų paleidimo technikos.

 

 

VII dalis. Vasario 10-11d. 2024  ONLINE

8 sesija. Gydome kūdikio atstūmimą ir iš naujo atrandame pasitikėjimą

 

Šis segmentas skirtas jūsų vidiniam vaikui nuo gimimo iki pusantrų metų. Jame bus sprendžiamos jautrios poreikių bei apleistumo jausmo problemos ir tai, kaip jos veikia mus santykiuose, meilėje, susiliejime ir pasitikėjime iki šiol.

Kaip Suaugęs išmoksite suprasti kokias strategijas jūs sukūrėte tam, kad apsisaugotumėte nuo šių ankstyvųjų žaizdų.

Kaip Vaikas jūs vėl atrasite savo širdyje tą ryšio ir pasitikėjimo jausmą, kuris leidžia jums atsipalaiduoti ir pasitikėti gyvenimu.

Čia bus naudojamas regresinės kelionės ir originalaus A. Janov darbo „Primal“ metodologijų derinys.

 

 

VIII dalis. Kovo 6-10 d. 2024 GYVAI

9 Sesija + 10 Sesija

9 sesija. Atgimimas

 

Šis segmentas skirtas gimimo laikui. Čia mes sutelksime dėmesį ir akcentuosimės į atgimimą, o ne į tai, kad vėl išgyventume galimas „pirmojo gimimo“ traumas. Tai leis atgaivinti gilų suvokimą bei jausmą, kad mes norėjome ateiti į šią žemę ir, kad kiekvieno iš mūsų viduje slypi gilus troškimas gyventi pilnavertį bei prasmingą gyvenimą.

Kaip Suaugęs, jūs būsite palaikytas prisiminti tą troškimą.

Kaip Vaikas pasijusite laukiamas ir palaikomas kelionės nuo apvaisinimo iki gimimo metu, išmoksite pasitikėti savo impulsu gimti.

Čia mes naudosime paprastas kvėpavimo technikas ir regresinės kelionės į jūsų gyvenimo pradžią metodologiją.

 

10 sesija. Integracija

Šis segmentas yra skirtas integracijai, sujungiant visas savo „dalis“ tam, kad vėl pasijustumėte vientisu ir tęstumėte savo gyvenimą su visomis savasties kokybėmis, kurias iš naujo atradote.

 

 

Supervizijos

 

Dar viena svarbi mokymų dalis yra supervizijos. Jos yra privalomos tiems, kurie norės dirbti su klientais ir būti sertifikuojami.

Po pirmų penkių dalių jūs turėsite neatlygintinai praktikuotis su trimis klientais. Jums reikės trumpai aprašyti visas penkias klientams pravestas sesijas, tada Svarup suteiks jums tris online supervizijas – po vieną kiekvieno kliento atvejui.

Tai bus jūsų ir Svarup bendras aptarimas bei  įvertinimas, kokios yra jūsų darbo stipriosios pusės bei jūsų darbui būdingos savybės ir kuriuos dalykus jums reikėtų labiau išvystyti bei geriau suprasti.

Taip pat bus skirtas laikas klausimams ir atsakymams apie jūsų atliktą darbą.

Tuomet, kai praeisite 6-10 dalis ir neatlygintinai pravesite po likusias penkias sesijas tiems patiems trims klientams, vėl turėsite būti supervizuojami.

Vėlgi, šios supervizijos bus skirtos tam, kad geriau suprastumėte savo darbą ir kartu nuspręstumėte, ar jūs esate pasiruošęs vesti Darbo su vaikystės sąlygotumais dešimt individualių sesijų klientams už pinigus, ar jums dar reikia papildomų supervizijų

10-ties individualių sesijų darbo su vaikystės sąlygotumais proceso mokymuose pagrindinis dėmesys kreipiamas į:

•  Mokymąsi kaip palaikyti klientą ar save patį, gydant negatyvias vaikystė patirtis ir suprantant, kokią įtaką jos daro mūsų dabartiniame gyvenime.

•  Mokymąsi apie vaikystės vystymosi stadijas ir jose slypinčias galimybes.

• Mokymąsi, kaip susigrąžinti atgal ir iš naujo susijungti su gyvybingumu bei natūraliomis savasties kokybėmis, kurios buvo pažeistos per negatyvias vaikystės patirtis.

• Suvokimą, kaip sveiku būdu integruoti pirmųjų mūsų 7 gyvenimo metų gerąsias patirtis ir iššūkius kėlusius aspektus, sukuriant visuminį bei gyvybingą savęs kaip suaugusio patyrimą.

 

Praktinė informacija


•  Mokymai vyks online ir gyvai, viso trukmė – 225 val.

Gyvai mokymai vyks Shanti resort sodyboje Trakų rajone.

I, II, III, V, VII dalys vyks online.

IV, VI, VIII dalys (15 dienų) vyks gyvai sodyboje.

•  Mokymai vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių.

•  Kiekvienoje mokymų dalyje jūs pasinersite į interaktyvų patyrimą grupėje, porose bei individualiai.

•  Jūs gausite visų 8 dalių metodinę medžiagą.

• Mokymų pabaigoje, pabaigę supervizijas, jūs galėsite būti sertifikuotas kaip 10-ties individualių sesijų darbo su vaikystės sąlygotumais proceso vedėjas.

• Jei jūs nuspręsite sertifikuotis, jūs turėsite praeiti 6 supervizijas.

• Pabaigęs keturias mokymų dalis, jūs galite praeiti 3 supervizijas 3 skirtingiems klientams, kuriems būsite pravedę pirmas penkias bandomasias proceso sesijas. Tuomet, pabaigę visus mokymus ir pravedę likusias 5 bandomasias proceso sesijas tiems patiems 3 klientams, galite praeti dar 3 supervizijas.

• Jei bus būtina, tuomet bus galima turėti daugiau supervizijų.

• Kai pravesite visiems trims klientams po 10 bandomųjų sesijų, tuomet kartu apsvarstysime ir nuspręsime, ar jūs esate pasiruošęs vesti šį procesą.

Kviečiame prisijungti į 10-ties individualių sesijų darbo su vaikystės sąlygotumais proceso mokymus.

Programa prasideda 2023 m. kovo 18 d.

 

Informacija ir registracija:

Aidas Giedraitis

Aidas@hara.lt

mob.+370 68512622

Amiya Bernal

haraamiya@gmail.com (anglų kalba)

mob. +370 68381991

 

 

Svarup Manuela Disegni

Pabaigusi Filosofijos studijas Romos universitete, kelerius metus bendradarbiavo bei mokėsi pas perversmą psichiatrijoje padariusį škotų kilmės psichiatrą R. D. Laing, kur vadovavo vienai iš jo gydomųjų bendruomenių Londone.

1984 m. ji sutiko Osho ir nuo tada pradėjo vesti grupes ir meditacines terapijas jo suburtoje bendruomenėje.

Ji turi daugiau nei 30 metų darbo patirties su vaikystės, paauglystės bei seksualumo sąlygotumais, taip pat yra Darbo su Esme (Essence) mokytoja.

1999 m. kartu su savo vyru Premartha de Koning sukūrė mokyklą “Twice Born School”. Mokyklos tikslas – vesti darbo su vaikystės sąlygotumais seminarus bei ruošti 10-ties individualių sesijų darbo su vaikystės sąlygotumais proceso vedėjus. Ilgametė patirtis taikant Arthur Janov, Bert Hellinger, John Bradshaw, Faisal Muqquaddam, Wilhelm Reich, Fritz Perls ir Osho darbus, leido sukurti šį unikalų 10-ties individualių sesijų darbo su vaikystės sąlygotumais procesą.

Drauge jie parašė knygas „Twice Born” ir "The Little Buddha and the Cosmos", kurias galima įsigyti Amazon.com.