top of page

Dešimties individualių sesijų „Vidinio paauglio gydymas“ proceso mokymai

Su Svarup Disegni (Italija)

 2024 birželio 19 -  2025 balandžio 6

Vidinio pa gydymas.jpg

Dešimties individualių sesijų „Vidinio paauglio gydymas“ proceso mokymai yra visiškai naujas būdas darbui su sužeistumais bei didžiuliu energetiniu potencialu, kuris paauglystės metu kiekviename iš mūsų pažadina seksualumą ir tikrųjų siekių viziją.

Šiuose mokymuose jūs būsite vedamas bei išmoksite lydėti kitus 10-ties sesijų kelionėje. Atgaline tvarka pereisite per skirtingus paauglystės procesus, tyrinėdami seksualumo ir tikrųjų siekių vizijos aspektus.

Paauglystė yra gyvenimo laikotarpis, kurio metu nubunda seksualinė energija. Tai yra naujų galingų pojūčių kūne bei fizinių troškimų gimimas. Daugeliui iš mūsų tai buvo iššūkių kupinas laikas, kurio metu šalia nebuvo nieko, kas iš tiesų išmokytų mus suprasti, mėgautis bei tyrinėti natūralaus ryšio tarp sekso ir širdies. Iš šio ryšio gali užgimti aukštesnės kokybės „Aistra 2.0“. Dėl šeimos gėdos ir vertybių įtakos, bendraamžių spaudimo, smurto ir/arba tinkamo vedimo paauglystėje trūkumo, mes dažnai sustingstame arba išstumiame save į tai, kame mes nesijaučiame gerai. Arba pasiduodame priklausomybėms, kuriomis bandome kompensuoti emocinio ir fizinio pasimaitinimo bei palaikymo trūkumą. To pasekmėje įvyksta skilimas tarp stiprių sekso pojūčių ir galingo širdies troškimo. Šio ryšio praradimas dažnai veda į savidestruktyvumą. Sužeistas paauglys vis dar gyvena mumyse. Kai mes užaugame, ši gėda, šis skilimas ir sustingimas išlieka neišbaigti mūsų pasąmonės glūdumoje ir neleidžia mums pilnai mėgautis lengvu natūraliu buvimu savo kūne. Gydydami praeities žaizdas, mes mokomės su meile bei atjauta priimti natūralų, sensualų, aistringą paauglį, kuris vis dar gyvena mūsų kūne ir sieloje. Būdami suaugę, mes galime išmokti vėl tapti visuminiškais, atkurti ryšį su savo energijos šaltiniu ir mylėti bei puoselėti savo kūną kaip savo sielos šventovę.

Seksualumas

Tikrųjų troškimų vizija

Lygiai tuo pačiu metu, kai nubunda seksualumas, pirmą kartą aktyvuojasi kaktinės smegenų skiltys. Jos yra evoliuciškai naujausiai išsivysčiusi žmogaus smegenų dalis. Būtent dėl šios aktyvacijos mūsų svajonės peržengia mūsų šeimos ribas ir visas pasaulis tampa mūsų žaidimų aikštele. Mes turime troškimus, kurie suteikia prasmę gyvenimui, įkvepia, džiugina mus ir daro mus kūrybingais. Kaip paaugliai, mes natūraliai jaučiame, kad viskas yra įmanoma. Deja, dažnai troškimai, kuriuos mes turėjome būdami paaugliais, buvo per greitai ir per anksti užgniaužti skaudžios tikrovės, pareigų ir nuolatinės konkurencijos. Daugelis mūsų savo tikruosius troškimus nustūmėme užmarštin. Nepaisant to, tikrieji mūsų troškimai vis dar gyvuoja mūsų pasąmonės glūdumoje ir laukia, kada mes juos realizuosime ir įgyvendinsime. Tai visada įmanoma, jeigu mes, kaip suaugusieji, atrandame savo tikruosius troškimus iš naujo, pasisemiame iš jų įkvėpimo ir randame būdus integruoti juos savo gyvenime dabartyje, taip patirdami naują gaivą ir motyvaciją savo kūne bei pačiame gyvenime.

Svarup pristato mokymus


 Šie mokymai skirti tiek giluminiam savęs paties patyrimui, tiek darbui su žmonėmis:

 • Specialistams, kurie mokosi ar jau dirba psichologais, psichoterapeutais, konsultantais, koučeriais ir nori įgyti unikalių įgūdžių darbui su paauglyste, vidiniu paaugliu.

 • Žmonėms, kurie nori padaryti didelį šuolį savo asmeniniame augime per savo paauglystės sužeistumų, susijusių su seksualumu ir tikrųjų siekių vizija, gydymą.

 

Jei jūs norėsite taikyti šį metodą darbe su klientais, tuomet jūs turėsite atlikti individualias supervizijas, kurių metu mokysitės per patirtį ir gausite konstruktyvų atgalinį ryšį.

Darbas su sąlygotumais, aistra ir troškimais
 

 • Jūs galėsite pajusti gilesnį ryšį su skirtingomis savo vidinio pasaulio dalimis: Suaugusiuoju, Paaugliu ir Vaiku – išmoksite girdėti ir suprasti, ko nori ar ko reikia kiekvienai iš šių dalių jūsų dabartiniame gyvenime. 

 •  Iš naujo atrasite esminį vidinio paauglio troškimą ir aistrą. 

 • Tyrinėsite to meto šeimos dinamiką ir sąlygotumus, išbaigdami tai, kas buvo neišsakyta, ir judėsite tolyn. 

 • Transformuosite gėdą ir kerštą į aistrą ir kūrybingumą. 

 • Mokysitės natūraliai ir lengvai būti su savo seksualine energija. 

 • Patirsite abi sveikos seksualinės energijos sroves: raudoną į išorę nukreiptą aistrą, ir auksinį priimantį bei maitinantį sensualumą. 

 • Gydysite bei atrasite naujus resursus draugiškame ryšyje su tos pačios lyties atstovais. 

 • Tyrinėsite susitikimą su priešinga lytimi bei draugišką ir ekstatinį to susitikimo potencialą. 

 • Tyrinėsite vyro ir moters susitikimą savo viduje. 

 •  Mokysitės meditacijos ir kvėpavimo technikų, leidžiančių laisvai tekėti energijai savo kūnuose. 

 

Pagrindinės šiame procese naudojamos technikos: 

 • VEDAMOS VIDINĖS KELIONĖS,

 • GEŠTALTO METODAI,

 • EMOCIJŲ PALEIDIMAS,

 • MEDITACIJOS,

 • KVĖPAVIMO TECHNIKOS,

 • REGRESINĖS KELIONĖS.

Mokymai

I dalis

Birželio 19-23, Shanti Resort 

1 sesija. SUSITIKIMAS SU VIDINIU PAAUGLIU.

2 sesija. ESMINIO TROŠKIMO BEI AISTROS SUSIGRĄŽINIMAS

Jūs išmoksite atpažinti ir užmegzti ryšį su skirtingomis savo vidinio pasaulio dalimis: 

 • Vidiniu vaiku, kuris atstovauja tyrumą ir žaismingumą mumyse.

 • Vidiniu paaugliu, kuris atstovauja seksualinę energiją ir tikrųjų siekių viziją mumyse. 

 • Vidiniu suaugusiuoju, kuris gali realizuoti vidinio vaiko ir paauglio kokybes dabartiniame momente. 

 • Jūs vėl atrasite pamirštus troškimus ir pajusite aistrą, kurią jautėte būdamas paaugliu. Visa tai jūs patirsite kaip suaugęs, su jūsų turima branda ir išmintimi.

3 sesija. VIDINIO PAAUGLIO PALAIKYMAS

Jūs tyrinėsite paauglystėje iš tėvų perimtus sąlygotumus ir išmoksite atpažinti, kaip jūsų paaugliški  impulsai sukūrė paslėptą keršto jausmą prieš jūsų tėvus, o kartais ir prieš save patį. 

Kaip suaugusysis jūs pamatysite kokia buvo to meto jūsų šeimos dinamika tarp jūsų tėvų ir jūsų kaip paauglio. 

 • Kaip paauglys jūs būsite palaikomas, kad galėtumėte atrasti jumyse slypintį keršto jausmą, kuris blokuoja meilę ir seksualinę aistrą. 

 • Jums bus suteikta galimybė per kūną ir emocijas išreikšti tai, ko negalėjote išreikšti tuo metu. 

II dalis

Rugsėjo 25-29, Shanti Resort 

4 sesija. KERŠTAS IR TRANSFORMACIJA

Jūs būsite vedamas per savidestruktyvaus ir sustingusio paauglio mirtį, bei jo atgimimą natūraliu ir sensualiu paaugliu. 

 • Kaip suaugusysis jūs būsite vedamas tam, kad suprastumėte ir pajaustumėte empatiją jūsų, kaip paauglio, pasipriešinimams ir kančioms. 

 • Kaip paauglys jūs atrasite naujus resursus, suvokę, kas yra sveiki įkvėpimo šaltiniai jūsų kelyje.

5 sesija. GĖDOS GYDYMAS

 • Jūs būsite vedamas ir išmoksite taikyti meditacijos techniką, tam, kad absorbuotumėte ir išgydytumėte savęs atstūmimą ar prievartą, kurią būdamas paaugliu patyrėte iš kitų ar naudojote prieš save patį.

 • Kaip suaugusysis išmoksite suprasti savo kūno kalbą, priimdami į širdį patirto skausmo prisiminimus, ir širdyje transformuodami juos į gydymą. 

 • Kaip paauglys jūs išmoksite geriau atpažinti, kas maitina ir suteikia energijos jūsų kūnui, o kas jį žaloja ir sukelia šoką. 

 • Jūs patirsite natūralaus paauglio atgimimo šviežumą jumyse.

6 sesija. RYŠIO SU TA PAČIA LYTIMI GYDYMAS

Jūs būsite vedami ir išmoksite lydėti kitus tiesioginiame patyrime apie sveiką ir mylintį ryšį su tos pačios lyties žmonėmis. 

Jūs išgydysite paauglystės žaizdas, kurias jums padarė, ar kurias jūs padarėte savo bendraamžiams. 

 • Jūs išmoksite ir patirsite pasimaitinimą ir atsipalaidavimą, kuris ateina iš buvimo ryšyje su ta pačia lytimi, tam, kad galėtumėte jaustis įsišaknijęs savame kūne ir palaikomas savo tapatybėje. 

 • Jūs būsite išmokytas, kaip energija cirkuliuoja jūsų vyriškame/moteriškame kūne ir atpažinsite, kurie tos pačios lyties žmonės gali jus įkvėpti. 

III dalis

Sausio 11-12, 2025 online 

7 sesija. VIDINIO PAAUGLIO SEKSUALINĖS ENERGIJOS BALANSAVIMAS

Jūs būsite išmokytas  patirti dvi priešingas energijos sroves: viena yra aistringa ir teka į išorę, o kita – sensuali ir teka į vidų. Tokiu būdu patirsite subalansuotą seksualinę energiją. Šios dvi energijos kiekviename iš mūsų sukuria vyrą ar moterį.

IV dalis

Vasario 5-9, 2025  Shanti Resort 

8 sesija. VYRO IR MOTERS SUSITIKIMAS IŠORĖJE

Jūs turėsite galimybę išgydyti senas emocines ir seksualines žaizdas, patirtas iš priešingos lyties. Taip pat suprasite savo paties atsakomybės dalį tų žaizdų atsiradime ir judėsite link draugiškumo, žaismingumo ir atvirumo santykyje su priešinga lytimi. 

 • Jūs tyrinėsite dėkingumą už tą laiką, kurį praleidote su savo buvusiais partneriais, ir suprasite, kokie yra jūsų norai bei poreikiai su priešinga lytimi šiame jūsų gyvenimo etape.

9 sesija. VIDINIO VYRO IR VIDINĖS MOTERS SUSITIKIMAS

Jūs tyrinėsite ir vesite susitikimą tarp vyriškos ir moteriškos, aktyvios ir priimančios dalių jumyse. Jūs patirsite naujus savęs ir savo kūno išbaigtumo pojūčius. 

 • Jūs išmoksite atpažinti vyrišką ir moterišką energijas savyje. 

 • Jūs išmoksite tarpininkauti ir sujungti šias dvi dalis savo gyvenime, veiksme bei meditacijoje.

V dalis

Balandžio 2-6, 2025  Shanti Resort 

10 sesija. VISŲ VIDINIŲ DALIŲ INTEGRACIJA

 • Jūs išmoksite su dėkingumu ir pasimėgavimu priimti bei vystyti šį naują ryšį, kuris išaugo sesijų metu, tarp jūsų skirtingų dalių: suaugusiojo, vaiko ir naujojo paauglio. 

 • Jūs išmoksite realizuoti šį naują visuminiškumo pojūtį savo gyvenime, savo santykiuose ir savo kelyje. 

Sesijų vedimo proceso tobulinimas per apsikeitimą ir atgalinį ryšį

Ši dalis yra skirta praktikai, dalinimuisi apie savo individualų procesą, sesijų apsikeitimui  bei klausimams ir atsakymams. 

 • Atviru formatu mes kartu judėsime su: 

 • Viskuo, kas iškyla jūsų individualiame procese.

 • Klausimai ir atsakymai apie darbą su klientais, tiek bendrai, tiek taikant dešimties sesijų techniką. 

 • Mokysitės sesijų vedimo meno, kuris reiškia judėjimą su klientu iš jo perspektyvos, įtraukiant tai, ką jis jaučia sąmoningai, tuo pačiu sukuriant saugią ir sąmoningą erdvę tam, kad iškelti suvokimą to, kas glūdi kliento pasąmonėje. 

Supervizijos

 

Dar viena svarbi mokymų dalis yra supervizijos. Jos yra privalomos tiems, kurie norės dirbti su klientais ir būti sertifikuojami.

Po keturių dalių jūs turėsite neatlygintinai praktikuotis su trimis klientais. Jums reikės trumpai aprašyti visas penkias klientams pravestas sesijas, tada Svarup suteiks jums tris online supervizijas – po vieną kiekvieno kliento atvejui.

Tai bus jūsų ir Svarup bendras aptarimas bei  įvertinimas, kokios yra jūsų darbo stipriosios pusės bei jūsų darbui būdingos savybės ir kuriuos dalykus jums reikėtų labiau išvystyti bei geriau suprasti.

Taip pat bus skirtas laikas klausimams ir atsakymams apie jūsų atliktą darbą.

Tuomet, kai praeisite 6-10 dalis ir neatlygintinai pravesite po likusias penkias sesijas tiems patiems trims klientams, vėl turėsite būti supervizuojami.

Vėlgi, šios supervizijos bus skirtos tam, kad geriau suprastumėte savo darbą ir kartu nuspręstumėte, ar jūs esate pasiruošęs vesti „Vidinio paauglio gydymas“ proceso dešimt individualių sesijų klientams už pinigus, ar jums dar reikia papildomų supervizijų.

Apie

Svarup Disegni (Italija)

Svarup turi daugiau nei 30 metų darbo patirties su vaikystės, paauglystės bei seksualumo sąlygotumais, taip pat yra Darbo su Esme (Essence) mokytoja.

Svarup.png

Praktinė Informacija

• Mokymai vyks gyvai ir online, viso trukmė – 218 val. mokymų, įskaitant mažiausiai 20 val. savarankiško apsikeitimo sesijomis tarp mokymų.

• Kiekvienoje mokymų dalyje jūs pasinersite į interaktyvų patyrimą grupėje, porose bei individualiai.

• Jūs gausite visų 5 dalių metodinę medžiagą.

• Mokymų pabaigoje, pabaigę supervizijas, jūs galėsite būti sertifikuotas kaip 10-ties individualių sesijų „Vidinio paauglio gydymas“ proceso vedėjas. Jei bus būtina, tuomet bus galima turėti daugiau supervizijų.

• Mokymai vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių.


Programa prasideda 2024 m. birželio 19 d.

 

I, II, IV ir V dalys bus rezidencinės ir vyks Lietuvoje, Trakų rajone, Shanti resort kaimo turizmo sodyboje „Shanti resort“ (kaip rasti ir daugiau info  www.shantiresort.lt )
 

III dalis (2 dienos) vyks internetu per Zoom.
 

Registracija ir informacija:

Lietuviškai - Aidas

+37068512622

el.paštas  aidas@hara.lt

Anglų k.- ​ Amiya

tel. +37068381991

el. paštas:​  haraamiya@gmail.com

bottom of page